مقالات

آگوست 14, 2021

صحه گذاری بر عملکرد اسپکتروفتومترها

اسپکتروفتومتری مرئی- فرابنفش یکی از متداولترین تکنیک­ های آنالیز دستگاهی در آزمایشگاه ­های مختلف می­ باشد. اسپکتروفتومترها در صنایع داروئی، نفت و گاز، آب و فاضلاب، محیط زیست و مقاصد […]

مقالات
آگوست 14, 2021

اصول دستگاهی pH مترها(بخش اول)

در سال ۱۹۰۹ اندرسون برای اولین بار مفهوم pH را بصورت مدرن و امروزی بیان نمود و اثبات کرد که طبیعت فرآیندهای آنزیمی به شدت به این پارامتر مرتبط است. […]

مقالات
آگوست 14, 2021

اصول دستگاهی pH مترها(بخش دوم)

در این مقاله کالیبراسیون، عیب یابی و نگهداری اصولی از دستگاه های pH متر بطور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله کالیبراسیون، عیب یابی و نگهداری اصولی از […]

مقالات
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X