انتقادات و پیشنهادات

ضمن تشکر از بازدید شما، با عنایت به اینکه نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در بهبود عملکرد ما تاثیر به سزایی ایفا می‌کند، لذا خواهشمندیم هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته و ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولاتمان یاری رسانید.
نظرات ارسالی شما، توسط مدیریت شرکت بررسی شده و در اسرع وقت نسبت به بهبود کیفیت محصولات و خدمات شرکت صنایع شیمیایی دکتر مجللی اقدام خواهد شد.

    Cart
    X