کارخانه ساوه

صنایع شیمیایی دکتر مجللی دارای یک کارخانه در شهر صنعتی کاوه در شهر ساوه، یک کارخانه در شهرک صنعتی بابائی در شهر اراک و یک سایت تولیدی در تهران می‌باشد. کارخانه واقع در ساوه دارای چندین سالن تولید و بسته بندی، آزمایشگاه کنترل کیفیت، انبارهای مواد اولیه و محصول، ساختمان مدیریت و اداری و مجموعه اقامت گاه می‌باشد. این کارخانه که در سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده است، مساحتی بالغ بر 10000 متر مربع را دارا است و در حال حاضر 35 نفر پرسنل بطور مستقیم در آن اشتغال دارند.

SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X