رویداد ها و نمایشگاه ها

نمایشگاه Cliexpo سال 1398

حضور شرکت صنایع شیمیایی دکتر مجللی در سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی آبان 1398

نمایشگاه Iran Pharma سال 1396

حضور موفقیت آمیز مجتمع صنایع شیمیائی دکتر مجللی در نمایشگاه ایران فارما سال 1396

نمایشگاه Iran Pharma سال 1395

حضور شرکت صنایع شیمیائی دکتر مجللی در نمایشگاه ایران فارما سال 1395

رویداد ها

Cart
X