icon5

از آنجا که شرکت صنایع شیمیایی دکتر مجللی باور دارد که رشد و پیشرفت شرکت، متکی بر نیروهای متخصص و اخلاق گرای آن می باشد، پیوسته جذب افراد ماهر و کوشا را سرلوحۀ استراتژی های توسعۀ منابع انسانی خود قرار داده است. در این میان، کار در کنار متخصصین مجرب این شرکت با بیش از 20 سال سابقه، بستری مناسب برای رشد شغلی فراهم می آورد. در صورت تمایل برای پیوستن به گروه صنایع شیمیایی دکتر مجللی، می‌توانید به گزینه های فرصت های شغلی، مراجعه نمائید، شغل مرتبط با مهارت و دانش خود را انتخاب کرده و فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساس اولویت با شما تماس گرفته خواهد شد.


    ارسال رزومه

    SWITCH THE LANGUAGE
    Cart
    X