آگوست 15, 2021

بافرهای pH

گاهنامه شماره: 1400.05.01
BREAKLINE
محلولهای بافر pH
بافرهای PH محلول های شیمیایی بر پایه آب هستند ﮐﻪ از ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﻤﮏ آن و ﯾﺎ، ﯾﮏ ﺑﺎز ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﻤﮏ مزدوج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮند. این محلول ها در برابر تغییرات pH ناشی از اضافه شدن مقادیر اندک اسید یا باز و همچنین رقیق شدن مقاوم هستند. ویژگی فوق باعث شده است تا از این محلول ها برای کالیبراسیون دستگاه های سنجش pH استفاده شود.
به منظور کالیبره کردن دستگاه های pH متر نیاز به استفاده از محلولهای بافر pH با مقدار عددی دقیق می باشد از این رو مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی انواعی از محلول‌های بافری اسیدی، بازی و خنثی را تولید نموده و در بسته‌بندی های مناسب در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

مهمترین ویژگی محصولات کارل فیشر صنایع شیمیایی دکتر مجللی:

  • دارای گواهی آنالیز معتبر و عدم قطعیت مشخص
  • قابل ردیابی به NIST
  • تضمین دقیق pH محلول‌ها تا 2 رقم اعشار
  • میزان پایداری (shelf life) بیش از 2 سال
  • بسته‌ بندی شده در بطری های پلی اتیلن که وابستگی به دما برای هر بافر بروی آن درج شده است
  • امکان ساخت محلول های بافر pH با مقادیر عددی متناسب با نیاز مشتری
مشخصات فنی بافر بافر
4.00 ± 0.04 @ 25 °C

Traceable in NIST

پتاسیم هیدروژن فتالات
(Potassium hydrogen phthalate)
7.00 ± 0.04 @ 25 °C

Traceable in NIST

بافر فسفات

(KH2PO4/Na2HPO4 )

9.00 ± 0.04 @ 25 °C

Traceable in NIST

بافر بوراکس

(NaOH/H3BO3)

10.00 ± 0.04 @ 25 °C

Traceable in NIST

بافر بوراکس

(NaOH/H3BO3)

 

سوق الکترود شیب پتانسیل نامتقارن علت مشکل
±1.5 mV -59.2±10 mV/pH 0±25 mV الکترود و دستگاه هر دو سالم و ایده آل بدون مشکل
±1.5 mV -5mV/ pH کمتر از 0±55—65 mV ترک در بالب حساس مشکل در الکترود
±1.5 mV بیشتر از -59.2±10 mV/pH 0±25 mVبزرگتر از مسموم شدن بخش مرجع
±1.5 mV -5mV/ pHکمتر از 0±25 mV اتصال کوتاه در سیم الکترود
±1.5 mV -(15-50) mV/pH  کمتر از 0±25 mV الکترود قدیمی و فرسوده
±1.5 mV بیشتر از -5mV/ pH کمتر از 0±25 mV بزرگتر از قطع شدن سیم الکترود
±1.5 mV -59.2±10 mV/pH 0±25 mVبزرگتر از آلودگی یا انتخاب اشتباه الکترولیت درونی مشکل در الکترولیت
±1.5 mVبیشتر از -(15-50) mV/pH  کمتر از 0±25 mVبزرگتر از پل نمکی یا بالب پوشیده شده بوسیله رسوب نمونه
±1.5 mV بیشتر از -59.2±10 mV/pH 0±25 mV پل نمکی مسدود گرفتگی در الکترود

 

گاهنامه علمی دکتر مجللی , ,

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cart
X