پتاسیم پرسولفات

Name: Potassium persulfate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Potassium peroxydisulfate , Dipotassium peroxydisulfate
CAS Number: 7727-21-1 EC Number: 016-061-00-1 Molar Mass: 270.33 g/mol Chemical Formula: K2S2O8
Download: Datasheet | CoA | SDS

سنتز و واکنشهای شیمیایی، اکسنده ها و کاهنده ها، اکسایش و کاهش، نمک ها

اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

Chemical formula:   K2S2O8 Molar Mass: 270.33  g/mol
Appearance:  white crystalline solid. Density: 2.47 g/cm3  (20 °C)
Solub. in water: Soluble  (20 °C) Melting point: 100 °C (decomposition)
vapor pressure:  <0.1hPa (25°C) pH value : 3.2
Storage temp.: +2°C to +30°C Cautions: irritant, Oxidising, Harmful
R: 8-22-36/37/38-42/43 S: 22-24-26-37
HS-No.:   2833 40 00

EC-Index-No.:  016-061-00-1

مشخصات فنی

مشخصات فنی

Assay 98.0 %
Appearance of  Solution Conforms
Solubility Conforms
کد سفارش

کد سفارش

Ordering code 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g
P.E. 459.06.01000.02
Glass
علائم هشدار

علائم هشدار

 

Hazard Symbol
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X