گاهنامه علمی دکتر مجللی

آگوست 16, 2021

واکنشگرهای کارل فیشر

گاهنامه شماره: 1400.05.02 BREAKLINE واکنشگرهای کارل فیشر (Karl Fischer reagents) در فرآیند تیتراسیون کارل فیشر به کار برده می شوند. تیتراسیون کارل فیشر روشی برای تعیین محتوای آب (Water content) […]

گاهنامه علمی دکتر مجللی
آگوست 15, 2021

بافرهای pH

گاهنامه شماره: 1400.05.01 BREAKLINE محلولهای بافر pH بافرهای PH محلول های شیمیایی بر پایه آب هستند ﮐﻪ از ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﻤﮏ آن و ﯾﺎ، ﯾﮏ ﺑﺎز ﺿﻌﯿﻒ و […]

گاهنامه علمی دکتر مجللی
آگوست 14, 2021

تیترانت ها

گاهنامه شماره: 1400.04.02 BREAKLINE تیترانت یا محلول حجم سنجی (Volumetric solution) محلولی از یک واکنشگر با غلظت مشخص است که با توزین مواد اولیه بسیار خالص در تطابق با دستورالعمل […]

گاهنامه علمی دکتر مجللی
آگوست 13, 2021

معرفی گاهنامه علمی دکتر مجللی

گاهنامه شماره: 1400.04.01 BREAKLINE مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی خالص و فوق خالص آزمایشگاهی و داروئی کشور، در راستای گسترش و تعالی دانش […]

گاهنامه علمی دکتر مجللی
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X