دی – پتاسیم هیدروژن فسفات

Name: di-Potassium hydrogen phosphate
Grade: BP
Application: Synthesis, Pharma, Liquid chromatography, pH adjustment
Synonyms: Potassium monohydrogen phosphate, Potassium phosphate dibasic
CAS Number: 7758-11-4  EC Number: 231-834-5 Molar Mass: 174.18 g/mol Chemical Formula: K2HPO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی- کروماتوگرافی مایع – نمک ها – سنتز و واکنشهای شیمیایی – pH تنظیم
اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

Chemical formula: K2HPO4 Molar Mass: 174.18 g/mol
Appearance:  White powder Density:  2.44 g/cm3   (20 °C)
Solub. in water: 1600 g/L  (20 °C) Melting point: decomposes > 465 °C
pKa: 12.4 pKb: 6.8
Storage temp.: Below +30 °C Cautions: May be iritant
pH value: 9 (10 g/L, H2O, 20°C) Odor: Odorless
HS-No.:  2835 24 00 EC-Index-No.:  231-834-5
مشخصات فنی

مشخصات فنی

Assay 98.0-101.0 %
Solubility Conforms
Chloride 200 ppm
Sulfate 0.1 %
Identification A Conforms
Identification (Potassium) Conforms
Identification (Phosphate) Conforms
Appearance of Solution S Conforms
Reducing substances Conforms
Monopotassium phosphate 2.5 %
Iron 10 ppm
Arsenic 2 ppm
Loss on drying 2.0 %
Sodium 0.1 %
کد سفارش

کد سفارش

Ordering code 1KG 2.5 KG 5KG 10 KG 20KG
P.E. 423.20.01000.02 423.20.05000.02 423.20.10000.02
Glass
علائم هشدار

علائم هشدار

Hazard Symbol
Cart
X