نیوترال رد

Name: Neutral red
Grade: ACS (For Microscopy)
Application: clinical
Synonyms: C.I.50040
CAS Number: 553-24-2  EC Number: 209-035-8 Molar Mass: 288.78 g/mol Chemical Formula: C₁₅H₁₇ClN₄
Download: Datasheet | CoA | SDS
تشخیص طبی، مواد آلی، اندیکاتور
اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

Chemical formula:  C₁₅H₁₇ClN₄ Molar Mass: 288.78 g/mol
Appearance: Dark green powder Bulk density: 350 – 500 kg/m3
Solub. in water:  50 g/l Melting point: 290 °C
Boiling point:  497.3 °C at 760mmHg pH value: 3.1 (20°C)
Storage temp.:  +2°C to +30°C Cautions:  Not a hazardous substance
R: N/A S:  N/A
HS-No.:  3212 90 00 EC number:  209-035-8
مشخصات فنی

مشخصات فنی

Description Conforms
Dye content (by spectrophotometrically) 60.0 %
Transition range (pH 6.8-8.0 ) Conforms
Solubility (0.1% in 50% ethanol) Conforms
Absorption maxima ( ethanol 50 % +2ml acetic acid) 539-544 nm
Absorptivity (A 1%/1cm: at λmax: in 50% ethanol + 2ml acetic acid) 900
Loss on drying (at 110°C) 12.0 %
کد سفارش

کد سفارش

Ordering code 10 g 25 g 50 g 100 g 250 g
P.E.
Glass 631.16.00010.01
علائم هشدار

علائم هشدار

 

Hazard Symbol
Cart
X